Home   |  เกี่ยวกับเรา    |   สินค้าซอฟท์แวร์   |   วิชาการน่ารู้    |   อัพเดทซอฟท์แวร์   |  บริการของเรา  |  ดาวน์โหลด  |   ติดต่อเรา
  โปรแกรม Team viewer quick support  
 
ต่ออายุโปรแกรม FeedLIVE 1.60

•  วิธีการต่ออายุ FeedLIVE
•  ไฟล์ต่ออายุ Hardlock ของ  FeedLIVE
•  ไฟล์อัพเกรดเป็น FeedLIVE 1.60
 
ต่ออายุหมอหมูรุ่นเก่า Parallel port (1.47)

•  วิธีการต่ออายุโปรแกรมหมอหมูรุ่นเก่า
•  ไฟล์ต่ออายุ Hardlock หมอหมูรุ่นเก่า
•  ไฟล์ต่ออายุโปรแกรมหมอหมูรุ่นเก่า
 
ต่ออายุหมอหมูรุ่นใหม่ USB port (1.71)

•  วิธีการต่ออายุโปรแกรมหมอหมูรุ่นใหม่
•  ไฟล์ต่ออายุ Hardlock หมอหมูรุ่นใหม่
•  ไฟล์ต่ออายุโปรแกรมหมอหมูรุ่นใหม่
 
 
ตรวจสอบ โปรแกรมที่เลือกใช้ เพื่อให้ได้โปรแกรมที่อัพเดทล่าสุดจาก Live Informatics

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูข้อมูลอัพเดทล่าสุด >>
การติดตั้งโปรแกรมหมอหมูบนเครื่องเดียว โดยใช้ Hardlock แบบ Parallel
การติดตั้งโปรแกรมหมอหมูบนเครื่องเดียว โดยใช้ Hardlock แบบ USB
การติดตั้งโปรแกรมหมอหมูบนระบบเครือข่าย โดยใช้ Hardlock แบบ Parallel
การติดตั้งโปรแกรมหมอหมูบนระบบเครือข่าย โดยใช้ Hardlock แบบ USB
   
   
 
 
 
ดัชนีการผสมสุกรสาวยุคใหม่ (ตุลาคม 58)
เตือนภัยระดับสูงสุด พีอาร์อาร์เอส (พฤศจิกายน 58) 
โรคไข้อหิวาต์แอฟริกันในสุกร (กุมภาพันธ์ 59)


 
  อ่านต่อ วิชาการน่ารู้ >>
 
 
 
ปี พ.ศ. 2530  น.สพ.ดร.ปรียพันธ์ อุดมประเสริฐ รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์  คุณอรอนงค์ ศิริรังคมานนท์ น.สพ.รุจเวทย์ ทหารแกล้ว และ น.สพ.วิชชา กิจเจริญการกุล ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำวิชาการที่ทันสมัยเพื่อปรับปรุงผลผลิตของฟาร์มสุกรบ้านเรา ในครั้งนั้น เมืองไทยเริ่มมาการใช้โปรแกรม PigChamp เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาผลผลิตสุกรในระดับฝูง แต่ยังประสบปัญหาในการอ่านและทำความเข้าถึงรายงานที่ได้จากโปรแกรมด้วยข้อจำกัดในด้านภาษาและความสลับซับซ้อนของรายงานที่ได้จากโปรแกรม ทำให้ น.สพ.ดร.ปรียพันธ์ มีความคิดที่จะสร้างโปรแกรมรูปแบบเดียวกับกับที่มีรูปแบบเป็นภาษาไทยขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับเรา >>
     บริษัท ไลฟ์ อินโฟร์เมติคส์ จำกัด

เลขที่ 101/177
ถนนรัตนาธิเบศร์
อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี   11000

Tel : 0-2921-6818
Fax : 0-2921-6819

E-Mail:
info@li.co.th
 
 
 
Live informatics Co., Ltd.
101/177 Rattanathibet road
Muang district
Nonthaburi 11000
Thailand

บริษัท ไลฟ์ อินโฟร์เมติคส์ จำกัด
เลขที่ 101/177 ถนนรัตนาธิเบศร์
อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี   11000
Contact us
Tel : 0-2921-6818
Fax : 0-2921-6819
Software, our service, the company information
E-Mail:
info@li.co.th