หน้าหลัก

 

 Tools

 USB HardLock driver

usb.exe

 USB 64 bit HardLock driver

usb64.exe

 Parallel driver

parallel.exe

 BDE (Borland Database Engine)

bdesetup.exe

 Remote program

tv.exe

 Map drive

Map_P.exe

 Doro  PDF printer

doro.exe

 Paradox user file

PDOXUSRS.NET

 System font for Windows 10

ssee874.fon

 ปัญหา Winodows 10 สระเป็นตัวหนอน

วิธีแก้ไข

 

 PigLIVE Setup File (USB HardLock)

 Grow pack

grow171.exe

 Sow pack

sow171.exe

 Farm pack

farm171.exe

 Enterprise pack

ent171.exe

 

 PigLIVE Setup File (Parallel HardLock)

 Grow pack

grow147.exe

 Sow pack

sow147.exe

 Farm pack

farm147.exe

 Enterprise pack

ent147.exe

 

 PigLIVE Upgrade File (USB Hardlock only)

 PigLIVE patch file

plpatch171.exe

 

 FeedLIVE Setup File

 FeedLIVE (Feed Formulation Software)

fl160.exe