Home   |   เกี่ยวกับเรา   |   สินค้าซอฟท์แวร์   |   วิชาการน่ารู้   |   อัพเดทซอฟท์แวร์   |   บริการของเรา   |   ดาวน์โหลด   |   ติดต่อเรา
 
 
 
Update
โปรแกรมหมอหมูที่ใช้ Hardlock USB
>> อ่านขั้นตอนการ update หมอหมู USB
download ฟรีที่นี่
สำหรับ Sow Pack
สำหรับ Grow Pack
สำหรับ Farm Pack
สำหรับ Enterprise Pack
 
 
Update
สำหรับโปรแกรมหมอหมูที่ใช้ Hardlock Parallel
>>อ่านขั้นตอนการ update หมอหมู parallel
download ฟรีที่นี่
สำหรับ Sow Pack
สำหรับ Grow Pack
สำหรับ Farm Pack
สำหรับ Enterprise Pack
 Update
 โปรแกรมคำนวนสูตรอาหาร FeedLIVE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การติดตั้งโปรแกรมหมอหมูบนเครื่องเดียว โดยใช้ Hardlock แบบ Parallel

การติดตั้งโปรแกรมหมอหมูบนเครื่องเดียว โดยใช้ Hardlock แบบ USB

การติดตั้งโปรแกรมหมอหมูบนระบบเครือข่าย โดยใช้ Hardlock แบบ Parallel

การติดตั้งโปรแกรมหมอหมูบนระบบเครือข่าย โดยใช้ Hardlock แบบ USB

   
   
   
   
   
   
 
 
         
Live informatics Co., Ltd.
101/177 Rattanathibet road
Muang district
Nonthaburi 11000
Thailand

บริษัท ไลฟ์ อินโฟร์เมติคส์ จำกัด
เลขที่ 101/177 ถนนรัตนาธิเบศร์
อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี   11000
Contact us
Tel : 0-2921-6818
Fax : 0-2921-6819
Software, our service, the company information
E-Mail:
info@li.co.th