Home   |   เกี่ยวกับเรา    |   สินค้าซอฟท์แวร์   |   วิชาการน่ารู้   |   อัพเดทซอฟท์แวร์   |   บริการของเรา    |   ดาวน์โหลด   |   ติตด่อเรา
 
     บริษัท ไลฟ์ อินโฟร์เมติคส์ ได้รับการยอมรับในวงการเลี้ยงสุกรของเมืองไทยมากขึ้นตามลำดับ ทั้งในด้านของการนำเอาวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปประยุกต์ใช้ในฟาร์ม รวมถึงในเรื่องของความเป็นกลาง และความน่าเชื่อถือของวิชาการ ปัจจุบันรูปแบบงานของ ไลฟ์ อินโฟร์เมติคส์ กว้างขึ้นตามลำดับดังนี้
 
     ที่ปรึกษาฟาร์มสุกร หรือ Swine Health and Production Consultant; SHPC รับผิดชอบในด้านการนำเอาวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ ไปประยุกต์และปรับปรุงใช้ในฟาร์ม ไม่ว่าจะเป็นการจัดการต่างๆ การจัดสร้างโรงเรือน รวมทั้งการกำจัดโรคในฟาร์ม

ที่ปรึกษาแบบประจำ (Regular visit) สำหรับฟาร์มที่ต้องการพัฒนาฟาร์มและผลผลิตของฟาร์ม

ที่ปรึกษาแบบเร่งด่วน (On call visit) สำหรับฟาร์มที่มีปัญหาและต้องการการแก้ไขเป็นการเร่งด่วน
เช่น ต้องการกำจัดโรคในฟาร์ม หรือแก้ปัญหาการแท้ง เป็นต้น

ที่ปรึกษาแบบตามลักษณะงาน (On project contract)
ที่สำหรับโปรเจคท์ต่างๆ ของฟาร์ม เช่น การขยายฟาร์ม การสร้างโรงเรือน การเปลี่ยนรูปแบบของการผสมเทียม หรือที่ปรึกษาสำหรับ การติดต่อสถาบันการเงิน ฯลฯ

 
     เพื่อเป็นการให้บริการหลังการขายโปรแกรมหมอหมู  ไลฟ์ อินโฟร์เมติคส์  จึงได้มีการจัดงานพัฒนาซอพท์แวร์ขึ้น  นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาซอพท์แวร์ต่างๆ เพิ่มขึ้นอีกดัวย ในปัจจุบันมีซอพท์แวร์ดังนี้

โปรแกรมหมอหมู 1.8 (ทำงานบนดอส)

โปรแกรมหมอหมู 2.0 (ทำงานบนดอส)

โปรแกรมคำนวณสูตรอาหาร FeedLIVE

โปรแกรมคำนวณสูตรอาหาร MixLIVE (สำหรับฟาร์มสัตว์น้ำ)

FeedLIVE: The feed formulation software (เป็นเวอร์ชั่นภาษาต่างประเทศสำหรับการส่งออกเท่านั้น ปัจจุบันมีภาษาอังกฤษ และกำลังพัฒนาเวอร์ชั่นภาษาอื่นๆ เช่น จีน เวียดนาม และสเปน)

โปรแกรม "หมอหมู" วินโดวส์ 2000

โปรแกรม AiLIVE สำหรับช่วยจัดการผสมเทียมในฟาร์มสุกร (อยู่ในระหว่างการทดสอบขั้นสุดท้าย)

งานทดสอบผลิตภัณฑ์ทางภาคสนาม

     ด้วยความเป็นกลางทางธุรกิจ ทำให้ ไลฟ์ อินโฟร์เมติคส์ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ให้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ทางภาคสนาม หรือทดสอบประสิทธิภาพของเวชภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งการจัดทำรูปแบบในการนำเสนอต่อสาธารณะอีกด้วย หากได้รับผลดีและสามารถเพิ่มผลผลิตได้จริงในฟาร์มจะได้รับอนุญาตให้ใช้สัญลักษณ์ TESTED BY LIVE INFORMATICS หรือผ่านการทดสอบสำหรับประเทศไทยโดยทีมงานไลฟ์ อินโฟร์เมติคส์ กับผลิตภัณฑ์นั้นๆ อีกด้วย
งานขายและการตลาด

     จะเป็นผู้รับผิดชอบในการขายลิตภัณฑ์ต่างๆ ของไลฟ์ อินโฟร์เมติคส์ เช่น ซอพท์แวร์ต่างๆ  Consulting packages รวมทั้งการอบรมต่างๆ รวมทั้งการวางกลยุทธต่างๆ เพื่อส่งเสริมการขาย
 
งานส่งออกและพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์
     ไลฟ์ อินโฟร์เมติคส์ ได้พัฒนาซอพท์แวร์ให้เป็นภาษาต่างประเทศและจัดจำหน่ายไปทั่วโลก  ปัจจุบันเราได้ทำการปรับปรุงโปรแกรมคำนวณสูตรอาหารเป็นภาษาอังกฤษ (ภาษาอื่นๆ อยู่ในระหว่างการดำเนินการพัฒนา) และทำการส่งออกไปต่างประเทศโดยผ่านทางระบบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์ (e-commerce) โดยใช้ระบบเก็บเงิน (Payment gateway) ของธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นระบบการจัดเก็บเงินที่มีระบบรักษาความปลอดภัยเทียบเท่าระบบอื่นๆ ของโลก
ในวันข้างหน้าของเรา
     เราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกตัวที่เราสร้างขึ้น ไม่ว่าจะเป็นซอพท์แวร์ หรือที่ปรึกษาผลผลิตฟาร์มสุกรให้เป็นที่ยอมรับไปทั่วยอมรับไปทั่วโลก  ณ วันนี้เราเริ่มแล้ว  เรา ไลฟ์ อินโฟร์เมติคส์ ในฐานะองค์กรของคนไทย กำลังเริ่มเดินไปในตลาดโลก อาจจะเป็นก้าวเล็กๆ แต่เป็นก้าวที่มุ่งมั่นสร้างสร้างเพื่อคนไทย และเศรษฐกิจไทย
 
 
 
 
 
 
     
Live informatics Co., Ltd.
101/177 Rattanaphibhet road
Muang district
Nonthaburi 11000
Thailand

บริษัท ไลฟ์ อินโฟร์เมติคส์ จำกัด
เลขที่ 101/177 ถนนรัตนาธิเบศร
อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี   11000
Contact us
Tel : 0-2921-6818
Fax : 0-2921-6819
Software, our service, the company information
E-Mail:
info@li.co.th