Home   |   เกี่ยวกับเรา   |   สินค้าซอฟท์แวร์   |   วิชาการน่ารู้   |   อัพเดทซอฟท์แวร์   |   บริการของเรา   |   ดาวน์โหลด   |   ติตด่อเรา
 
โรคปากและเท้าเปื่อย…..ความน่ากลัวที่ถูกลืม    (Foot and Mouth Disease;FMD.... The forgotten disaster) น.สพ.อารยันต์ ยืนยาว ธันวาคม 44
สารละลายน้ำเชื้อ ทีมงานไลฟ์อินโฟร์เมติคส์

ธันวาคม 44
PIA-complex น.สพ.วินัย ทองมาก

มิถุนายน 47
คู่มือการเตรียมน้ำเชื้อ น.สพ.อารยันต์ ยืนยาว

สิงหาคม 49
กลุ่มอาการหนองไหลในแม่สุกร ทีมงานไลฟ์อินโฟร์เมติคส์


กรกฏาคม 49
ความสำคัญของพ่อสุกร ทีมงานไลฟ์อินโฟร์เมติคส์

สิงหาคม 49
การพัฒนาของตัวอ่อนในช่วงอุ้มท้องมีผลต่อการเจริญเติบโตในหมูขุน ทีมงานไลฟ์อินโฟร์เมติคส์

กันยายน 49
ภัยหมูในหน้าฝน น.สพ.วินัย ทองมาก

ตุลาคม 49
การสุขาภิบาลและคู่มือการใช้ยาฆ่าเชื้อฉบับย่อ น.สพ.อารยันต์ ยืนยาว

พฤศจิกายน 49
ปัญหาหน้าหนาว ระวังกันไว้หน่อยก็ดี น.สพ.วินัย ทองมาก

ธันวาคม 49
ช่วงหย่านมถึงผสมครั้งแรก ดัชนีของความสำเร็จ สพ.ญ. จิตรา จินานันท์

มกราคม 50
การจัดการแม่อุ้มท้องระยะสุดท้าย น.สพ. วีระพงษ์ นุสุภะ

กุมภาพันธ์ 50
การพัฒนาการและการสูญเสียตัวอ่อนในสุกร น.สพ.อารยันต์ ยืนยาว

มีนาคม 50
สรุปปัญหาและแนวทางการแก้ไข.. เมื่อหมูกลับสัด น.สพ.วินัย ทองมาก

สิงหาคม 50
ความต้องการสารอาหารของลูกหมูหลังหย่านมใหม่ น.สพ.วินัย ทองมาก

กันยายน 50
ทรีทน้ำอย่างไรจึงจะได้ผล สพ.ญ. จิตรา จินานันท์

กันยายน 50
หน้าหนาวกับสิ่งที่ต้องเฝ้าระวัง น.สพ.อารยันต์ ยืนยาว

ธันวาคม 50
       
 
     
Live informatics Co., Ltd.
101/177 Rattanaphibhet road
Muang district
Nonthaburi 11000
Thailand

บริษัท ไลฟ์ อินโฟร์เมติคส์ จำกัด
เลขที่ 101/177 ถนนรัตนาธิเบศร
อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี   11000
Contact us
Tel : 0-2921-6818
Fax : 0-2921-6819
Software, our service, the company information
E-Mail:
info@li.co.th