Home   |   เกี่ยวกับเรา    |   สินค้าซอฟท์แวร์   |   วิชาการน่ารู้    |   อัพเดทซอฟท์แวร์   |   บริการของเรา    |   ดาวน์โหลด   |   ติตด่อเรา

โปรแกรม AnyDesk hot
 
ต่ออายุโปรแกรม FeedLIVE 1.60

•  วิธีการต่ออายุโปรแกรม Feed LIVE
•  ไฟล์ต่ออายุ Hard Lock ของโปรแกรม FeedLIVE
 
ต่ออายุหมอหมูรุ่นเก่า (Parallel port)

•  วิธีการต่ออายุโปรแกรมหมอหมูรุ่นเก่า
•  ไฟล์ต่ออายุ Hard Lock หมอหมูรุ่นเก่า
•  ไฟล์ต่ออายุโปรแกรมหมอหมูรุ่นเก่า
 
ต่ออายุหมอหมูรุ่นใหม่ (USB port)

•  วิธีการต่ออายุโปรแกรมหมอหมูรุ่นใหม่
•  ไฟล์ต่ออายุ Hard Lock หมอหมูรุ่นใหม่
•  ไฟล์ต่ออายุโปรแกรมหมอหมูรุ่นใหม่
 
 
ตรวจสอบ โปรแกรมที่เลือกใช้ เพื่อให้ได้โปรแกรมที่อัพเดทล่าสุดจาก Live Informatics

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูข้อมูลอัพเดทล่าสุด >>
การติดตั้งโปรแกรมหมอหมูบนเครื่องเดียว โดยใช้ Hardlock แบบ Parallel
การติดตั้งโปรแกรมหมอหมูบนเครื่องเดียว โดยใช้ Hardlock แบบ USB
การติดตั้งโปรแกรมหมอหมูบนระบบเครือข่าย โดยใช้ Hardlock แบบ Parallel
การติดตั้งโปรแกรมหมอหมูบนระบบเครือข่าย โดยใช้ Hardlock แบบ USB
   
   
 
 
 
โรคปากและเท้าเปื่อย…..ความน่ากลัวที่ถูกลืม    (Foot and Mouth Disease;FMD.... The forgotten disaster)
สารละลายน้ำเชื้อ
IA-complex
คู่มือการเตรียมน้ำเชื้อ
กลุ่มอาการหนองไหลในแม่สุกร
ความสำคัญของพ่อสุกร
การพัฒนาของตัวอ่อนในช่วงอุ้มท้องมีผลต่อการเจริญเติบโตในหมูขุน
ภัยหมูในหน้าฝน
การสุขาภิบาลและคู่มือการใช้ยาฆ่าเชื้อฉบับย่อ
ปัญหาหน้าหนาว ระวังกันไว้หน่อยก็ดี
   
  อ่านต่อ วิชาการน่ารู้ >>
 
 
 
ต้นปี พ.ศ. 2535  น.สพ.ดร.ปรียพันธ์ อุดมประเสริฐ รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์  คุณอรอนงค์ ศิริรังคมานนท์ และ น.สพ.รุจเวทย์ ทหารแกล้ว ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำวิชาการที่ทันสมัยเพื่อปรับปรุงผลผลิตของฟาร์มสุกรบ้านเรา ในครั้งนั้น เมืองไทยเริ่มมาการใช้โปรแกรม PigChamp เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาผลผลิตสุกรในระดับฝูง แต่ยังประสบปัญหาในการอ่านและทำความเข้าถึงรายงานที่ได้จากโปรแกรมด้วยข้อจำกัดในด้านภาษาและความสลับซับซ้อนของรายงานที่ได้จากโปรแกรม ทำให้ น.สพ.ดร.ปรียพันธ์ มีความคิดที่จะสร้างโปรแกรมรูปแบบเดียวกับกับที่มีรูปแบบเป็นภาษาไทยขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับเรา >>
     บริษัท ไลฟ์ อินโฟร์เมติคส์ จำกัด

เลขที่ 101/177
ถนนรัตนาธิเบศร
อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี   11000

Tel : 0-2921-6818
Fax : 0-2921-6819

E-Mail:
info@li.co.th
 
 
 
Live informatics Co., Ltd.
101/177 Rattanaphibhet road
Muang district
Nonthaburi 11000
Thailand

บริษัท ไลฟ์ อินโฟร์เมติคส์ จำกัด
เลขที่ 101/177 ถนนรัตนาธิเบศร
อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี   11000
Contact us
Tel : 0-2921-6818
Fax : 0-2921-6819
Software, our service, the company information
E-Mail:
info@li.co.th